• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

VÝCVIK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Postupem doby se zákazník neustále vyvíjí a je nutné hledat nové cesty jak získat jeho přízeň. Konkurenční boj o zákazníka zesiluje a šanci na úspěch mají pouze firmy s dokonale připravenými obchodníky. Udržet se na přední pozici je těžší, než se tam dostat. Tyto semináře umožní účastníkům upevnit si základy prodeje na vysoké úrovni, a tím zvýšit svou úspěšnost.

NÁMITKY A JEJICH ZDOLÁVÁNÍ

Námitky zákazníků bývají pro některé obchodníky nejobávanějším bodem obchodního jednání. Přitom pro potenciálního zákazníka je rozhodnutí o koupi doprovázeno vnitřním konfliktem. Tento vnitřní konflikt se projevuje námitkami. Námitky je potřeba umět zodpovědět logicky a reflexivně. Přes námitky lze projít snadno, ale je potřeba si osvojit metody zdolávání tréninkem. Na semináři se účastníci naučí zvládat několik metod zdolávání námitek a vytvoří si svou databanku nejčastějších námitek.

UZAVÍRACÍ TECHNIKY – POWERSELLING

Umění říci si o smlouvu nebo objednávku vyžaduje především vystihnout správný okamžik. Je důležité, aby to nebylo ani brzy ani příliš pozdě. Velmi důležitá je forma podání, protože se často obchodníkům stává, že si u zákazníka takzvaně zavřou dveře. Toto vše se mohou naučit právě na tomto semináři.

NAVAZOVÁNÍ KONTAKTU A VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM

Navázání kontaktu a vztahu se zákazníkem není zdaleka jednoduchou záležitostí. Někdy se však jednání ztratí již v prvních minutách protože obchodník nedokáže zákazníka zaujmout. Přičemž budování vztahu je jedno z nejdůležitějších kroků. Proč? Protože příteli se těžko říká ne! Rozhodující je také sebevědomí a odlišnost obchodníka od ostatních. Osvojit si toto umění vyžaduje dodržování zásad a důkladný trénink.

OBSLUHA ZÁKAZNÍKA PO TELEFONU

Telefon se stal v profesním životě jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků. Je velmi důležité, jak dokážeme zvládat techniky telefonování, protože po telefonu často získáváme první kontakt se zákazníkem a záleží na tom, jak dokážeme zaujmout. Zákazník nesmí mít pocit, že se dovolal do neprofesionální firmy. O tom, jaké pocity získá rozhoduje dobře připravený pracovník firmy. Špatným dojmem z telefonu může firma ztratit i několika milionové obchody. Nedílnou součástí je samozřejmě efektivní komunikace call center a ostatních pracovníků ve firmě.

VÝCVIK OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ V TERÉNU

Mnoho myšlenek a zásad obchodníci zapomenou, nebo přestanou používat, protože je neuvedli do praktického použití. Tento seminář je zaměřen na intenzívní výcvik prodeje, kde si účastníci osvojí komplexní obchodní dovednosti a okamžitě je aplikují v terénu. Program je oblíbený zejména u firem, kde je obchodní oddělení zaměřeno na prodej svých produktů ke koncovému zákazníkovi. Aplikací metod ihned do praxe dochází k okamžitému nárůstu produkce.

PREZENTACE VÝROBKU A SLUŽEB NA VÝSTAVÁCH

Tento seminář je zaměřen na pracovníky, kteří prezentují produkty na veletrzích a výstavách. Zabývá se vhodností výběru a umístění stánku, prezentační technikou, logistikou stánku, přímým oslovením zákazníka a technikou uzavírání obchodu na stánku.

PREZENTACE FIRMY NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH

Prezentace na veřejnosti je pro firmu jeden z nejdůležitějších faktorů ve vztahu k zákazníkovi. Často se můžeme setkat s tím, že firmu zastupují pracovníci, kteří nejenom neumí prezentovat firmu, ale také neobratně zacházejí s kontakty potencionálních zákazníků. Pasivní čekání na zákazníka není ta pravá cesta k úspěchu a proto je nezbytné aby tito pracovníci dokonale ovládali techniky obchodu a prezentace firmy.

OBSLUHA ZÁKAZNÍKŮ NA PRODEJNĚ

Kvalita obsluhujícího personálu má přímý vliv na výši tržeb. Neochota a ironie personálu dokáží odradit zákazníka natolik, že se prodejna může během několika málo měsíců dostat do nemalých problémů. Někdy je tato situace způsobena, že personál neví jak výrobky nabídnout, dovést zákazníka ke koupi a neznají často ani základy psychologie prodeje.

VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

Profesionální vedení jednání včetně identifikace nedostatků je právě to, co si osvojíte na tomto semináři. Někdy se stává nutností zastavit se, uvolnit se a provést důslednou analýzu toho jak se chovám a jaké mám výsledky. Detailní rozbor obchodního jednání nám ukáže jací skutečně jsme.

REKLAMACE A JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM

Přestože reklamace výrobků a služeb je neoddělitelnou součástí prodeje dochází velmi často k vyhraněným situacím. Zákazník, který jedná pod vlivem emocí je často těžce zvladatelný a záleží na obsluze jak dokáže takového zákazníka zklidnit. Zvládání emocí je základem pro klidné vyřešení napjaté situace.

ROLE SERVISNÍHO TECHNIKA

Návštěva servisního technika u zákazníka je ideální příležitostí pro prezentaci dalšího produktu. Přístup servisního technika k zákazníkovi je rozhodující faktor jestli se zákazník rozhodne o dalším nákupu. Vzdělanost servisních techniků má vliv na zvýšení obratu firmy, ale také v opačném případě na ztrátu zákazníka. Proto se investice do těchto pracovníků mnohokrát vrátí v opakovaném prodeji.

TECHNIKY EMOČNÍHO PRODEJE

Emoce v prodeji hrají velkou roli při rozhodování zákazníka. Správným navedením zákazníka na to, že potřebuje výrobek ihned, vede ke zvyšování obratu firmy. Jen malé procento obchodníků umí právě tuto metodu zvládat. Emoční prodej je neoddělitelnou součástí profesionálních obchodníků.

ANALÝZA POTŘEB ZÁKAZNÍKA

Techniky vedení rozhovoru, profesionální zvládnutí kladení otázek vedoucích k zjištění potřeb zákazníka je jeden ze základních předpokladů pro úspěšné uzavření obchodu. Neobratným vedením rozhovoru můžeme zmařit nejen obchodní jednání, ale také můžeme zákazníka nechtěně poslat ke konkurenci. Zvládáním metod kladení otázek výrazně klesne počet neúspěšných obchodních jednání a povede ke zvýšení obratu firmy.

VYSTUPOVÁNÍ A JEDNÁNÍ PRACOVNÍKŮ PREZENTUJÍCÍCH FIRMU

Oblečení, vystupování a kultivovanost projevu přispívají k úspěchu pracovníků i firmy. Jaké bude mít firma pracovníky, takový bude mít i celkový image před zákazníkem. Je jenom na ní jakých chce dosahovat výsledků a jak chce být úspěšná.

MOTIVACE SEBE A OKOLÍ

Pro pracovníky obchodu, kteří se potýkají s neustálými výkyvy mezi úspěchem a odmítnutím není jednoduché se vyrovnávat s pocity stresu, depresí. Mnoho pracovníků není schopno si stanovovat náročné cíle a motivovat se k jejich dosažení. Právě toto je základ, který je dokáže dovést k úspěchu. Na druhou stranu okolí potřebuje cítit, že jej někdo potřebuje a pokud zákazník bude zmotivován je jen malý krok k uzavření objednávky.

PROFESIONÁLNÍ SEKRETÁŘKA

Jak se stát úspěšnou sekretářkou nejenom v komunikaci se zákazníkem, ale také znát svou image, najít klíč k profesionální komunikaci, zvládání různých situací, k plánování a komunikaci se svým nadřízeným. Pohled do zrcadla není vždy objektivní a proto Vám pomůžeme nahlédnout do tajů barev, účesů a módy.

MODEROVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH A FIREMNÍCH AKCÍ

Úspěšnost společenských setkání může snadno ovlivnit neprofesionálnost konferenciéra. Kolik takových situací jsme již viděli. Proto naše společnost nabízí profesionální vedení těchto akcí našimi pracovníky, kteří jsou profesionály v komunikaci s lidmi. Dokáží nejen prezentovat firmu, ale také bavit Vaše hosty.

KOMUNIKACE NÁKUPČÍCH

Nákupčí jsou dnes jedni z nejdůležitějších profesí ve firmě. Chybná rozhodnutí vedoucí k zakoupení nekvalitních výrobků vedou ke značnému zvýšení investic. Rovněž nákup za vyšší ceny zbytečně navyšují rozpočty firem. Proto je dobré, aby tito pracovníci ovládali techniky opačného prodeje. Nemalou roly hraje i skutečnost, že tito lidé reprezentují firmu a udržují styk se zákazníkem. Někdy je tomu spíše naopak a dochází ke ztrátě obchodních partnerů.

Nabídka kurzů

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde