• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Kurzy PC – Excel, Word, PowerPoint, úprava fotek

Kurzy PC Vám pomohou se vzdělat v oblasti informatiky. Počítačové školení probíhají ve vybavené počítačové učebně OKA v Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou, každý účastník má k dispozici vlastní počítač. Snažíme se o maximální osobní přístup, veškerou látku školitel nejprve předvede a následně si ji účastník vyzkouší osobně a zopakuje na samostatném cvičení. Školitel se rychlostí výkladu nové látky přizpůsobuje schopnostem účastníků. Kurzy PC jsou vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé.

Maximální počet účastníků: 8 účastníků

Máte-li zájem o účast na některém z výše uvedených kurzů, kontaktujte nás obratem, počet míst je omezen.

* cena kurzovného je platná při minimálním počtu účastníků – 4

Základy úpravy digitální fotografienení stanoveno690 Kč

Kurz Datum Cena
Internet a elektronická pošta není stanoveno 690 Kč
Microsoft Excel pro začátečníky 26.2. 2015 1 140 Kč
Microsoft Excel pro pokročilé není stanoveno 1 140 Kč
Microsoft Word pro začátečníky není stanoveno 1 140 Kč
Microsoft Power Point – tvorba prezentace není stanoveno 1 140 Kč
OpenOffice Draw – tvorba vizitky, letáků, plakátů není stanoveno 1 140 Kč
Práce s fotografiemi v Google Picassa není stanoveno 690 Kč (4 lekce)
Kreativní večery s Gimpem není stanoveno 1 560 Kč
Vytvoření a úprava www stránek není stanoveno 1 140 Kč
Kurzy obsluhy PC pro úplné začátečníky není stanoveno 4 200 Kč (7×3 hodiny)

Nabízíme také kurzy PC pro školy a učitele

Naše vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT a určené pro pedagogické pracovníky (DVPP) mateřských, základních a středních škol celé ČR. Nabízíme vzdělání v oblasti počítačů. Naše kurzy PC jsou vedeny zkušenými lektory. Naučíme Vás jak používat Power Point, upravovat fotografie a komunikovat na internetu. Kurzy PC Vás nejen naučí jak program používat, ale i jaké jsou nejčastější chyby v daném oboru a mnohem více. Pro více informací klikni ZDE!

Rekvalifikační kurz PC

 • Po absolvování tohoto kurzu účastník zná a umí:
  • orientuje se v počítači a v operačním systému Windows, pracuje se složkami a soubory, umí pracovat s periferiemi,
  • ovládá program Word, umí pracovat s textem, upravit styl, kopírovat a vkládat text, uložit soubor, umí používat odstavce a tabelátory, umí vkládat odrážky a číslování, čísla stránek, záhlaví a zápatí, umí vkládat různé typy obrázků a dále s nimi pracovat, umí vytvořit tabulku, umí vytisknout dokument a uložit ho v PDF formátu a umí využít nápovědu,
  • umí pracovat s tabulkovým programem Excel, orientuje se v programu, umí pracovat s buňkou, listem, kopírovat je, vkládat, přesouvat, umí vytvořit vzorec, umí vložit a používat jednoduché funkce, umí vytvořit tabulku a zformátovat ji, umí tabulku zkopírovat, umí vytvořit graf, umí pracovat s rozsáhlými daty, umí tisknout tabulky a grafy,
  • umí pracovat s internetem a elektronickou poštou, je seznámen s problematikou virů a jak se chránit, umí používat elektronickou poštu,
  • umí odeslat a přijmout zprávu, umí na zprávu odpovědět a přeposlat ji, umí vložit přílohu. Umí efektivně vyhledávat na internetu, umí používat internetové bankovnictví, zná jak fungují internetové obchody, umí komunikovat na internetu pomocí komunikačních programů.

Počet vyučovacích hodin: 80

Nabídka kurzů

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde