• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Stáže ve firmách – vzdělání praxí a stáže pro mladé a studenty

Nabízíme Vám kompletní administrativní podporu při realizaci stáží, poradenství a servis jak z pohledu stážisty, tak i z pohledu firmy – poskytovatele stáže, ať už se jedná o projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, nebo projekt Stáže pro mladé a studenty.

Projekt Stáže (Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, Stáže pro mladé a studenty) nabízí možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky s možností (není to povinnost) si tyto pracovníky – stážisty následně zaměstnat. Navíc, pokud stážistům poskytnete ve Vaší škole/firmě praxi bez ohledu na to, zda je pak zaměstnáte či nikoliv, dostanete za toto poskytnutí praxe a odborného dohledu mentorem zajímavou finanční podporu.

Cíl stáží:

 • zvýšit uplatnění občanů na trhu práce,
 • napomoci k dalšímu vzdělávání formou stáží v ČR,
 • možnost po ukončení stáže nastoupit do firem, které podnikají ve stážistově oboru,
 • zlepšit svou pozici na trhu práce,
 • investice do vlastní budoucnosti.

Stáže jsou velkou příležitostí pro osoby, které nemají praxi a obtížně hledají zaměstnání.  Existují 2 formy stáží:

 • stáže pro mladé i studenty,
 • stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

1. Stáže pro mladé

Kdo se může stát stážistou:

Žák prezenčního studia posledního ročníku SŠ (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku), student prezenčního studia posledních 2 semestrů VOŠ a VŠ.

Výhody pro STÁŽISTU:

 • praxe v oboru,
 • získání nových kontaktů,
 • propojení teorie s praxí,
 • poradenství o vstupu na trh práce,
 • přístup k e-learningovému kurzu,
 • trvání stáže 1 – 3 měsíce,
 • získání certifikátu o absolvování stáže,
 • mzda 60 kč/hod.

Výhody pro FIRMY – poskytovatele stáží:

 • „odzkouší“ si potenciálního budoucího pracovníka,
 • obdrží částečnou náhradu mzdy mentora,
 • proplacení mzdy stážisty bude poskytovateli uhrazeno po úspěšném vyhodnocení stáže.

2. Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Kdo může být STÁŽISTOU:

 • absolventi bez praxe,
 • osoby nezaměstnané,
 • osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené),
 • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Kdo nemůže být STÁŽISTOU:

 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
 • osoby příbuzné/v úzkém vztahu s mentorem stáže, o kterou se uchází,
 • osoba, která má současný nebo bývalý pracovněprávní vztah (HPP, DPČ, DPP, školní praxe) s poskytovatelem stáže, o kterou se uchází.

Výhody pro STÁŽISTU:

 • získání certifikátu o absolvování stáže,
 • možnost zaměstnání u poskytovatele stáže v případě, že se mu stážista osvědčí,
 • délka stáže 1 – 6 měsíců dle typu stáže.

Výhody stáže pro firmy – poskytovatele stáže:

 • možnost poskytovatele stáže stážistu zaměstnat v oblasti, ve které podniká,
 • náklady na stáž uhradí fond Evropské unie při splnění všech podmínek stáže,
 • získání finanční podpory za uskutečnění stáže (v cenovém rozmezí od 31 556,- až 209 819,- podle jednotlivé profese vypsané danou šablonou stáže) včetně osobních nákladů pro mentora, účelovost vynaložených prostředků se však nevyžaduje),
 • možnost vychovat si budoucí odborníky,
 • délka stáže 1 – 6 měsíců dle typu stáže.

Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001 www.stazevefirmach.cz
Stáže pro mladé 2 – reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 www.stazepromlade.cz

Nabídka kurzů

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde