• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Celoroční jazykové kurzy a další kurzy dotované EU

Naše vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT a určené pro pedagogické pracovníky (DVPP) mateřských, základních a středních škol celé ČR. Nabízíme vzdělání v oblasti počítačů. Naše kurzy PC jsou vedeny zkušenými lektory. Naučíme Vás jak používat PowerPoint, upravovat fotografie a komunikovat a internetu. Kurzy PC Vás nejen naučí jak program používat, ale i jaké jsou nejčastější chyby v daném oboru a mnohem více. Naší prioritou je jazyková výuka. Nabízíme jazykové kurzy v mnoha variantách. Například intenzivní jazykové kurzy, nebo celoroční jazykové kurzy. Celoroční jazykové kurzy nabízí možnost celoročního vzdělání (konverzace, gramatika, komunikace) v oblasti jazykové výuky. Dále nabízíme kurzy využití interaktivní tabule.

Vzdělávací programy Okruhy
Kurzy PC (počítačové kurzy) Prezentace v programu MS PowerPoint 2003
Moderní internetová komunikace
Fotografie na počítači
Jazykové vzdělání Celoroční jazykové kurzy v ČR
Intenzivní jazykové pobytové kurzy v ČR i zahraničí
Využití interaktivní tabule Využití interaktivní tabule – základní seminář
Využití interaktivní tabule – seminář pro pokročilé

Podrobné informace jednotlivých okruzích

Prezentace v programu MS PowerPoint 2003

 • Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin (6×45 min)
 • Cena: 863,-Kč/účastník
 • Minimální počet účastníků:  6 – 8 účastníků v kurzu

Obsah kurzu:

Pracovní okno programu, rozložení snímku, pozadí snímku, použití šablon, vkládání textu, obrázků, objektů, hypertextových odkazů, hudba přechod snímku,animace objektů. Zásady tvorby poutavé prezentace – použití barev, grafy, nejčastější chyby, desatero úspěšné prezentace, umístění prezentace na internet on-line, vypracování vzorové prezentace

Moderní internetová komunikace

 • Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin (6×45 min)
 • Cena: 863,-Kč/účastník
 • Minimální počet účastníků: 6 – 8 účastníků v kurzu

Obsah kurzu

Základní internetová komunikace – zasílání e-mailu včetně přílohy, vyhledávání na internetu pomocí klíčových slov, www stránky s učitelskou problematikou, fotografie na internetu. Vyhledávání, instalace vhodných programů do výuky. Užití prohlížeče Firefox Mozilla, možnosti rozšíření -stahování videa z Youtube, ukládání stránek jako PDF. Komunikačními programy na síti (FACEBOOK, ICQ, SKYPE), instalace, hovor, chat.

Google účet, založení, možnosti účtu – vytváření a úpravy dokumentů, tabulek, prezentací on-line, formůlářů, import hotových dokumentů, tabulek, prezentace, možnosti přístupu pro ostatní uživatele internetu, další možnosti účtu – video Youtube, tvorba Fotogalerie, Webových stránek

Fotografie na počítači

 • Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin (6×45 min)
 • Cena:863,-Kč/účastník
 • Minimální počet účastníků: 6-8 účastníků v kurzu

Obsah kurzu:

Úvod, teorie Rastry a vektory, rozlišení, DPI, obrazovka a tiskárna, barevná hloubka, formáty souborů s obrázky, barevné modely RGB a CMYK prohlížení fotografií v počítači, stahování fotografií do počítače, skenování, vytvoření a uložení do složek (archivace),

Základní úpravy fotografií, – přehled programů základní úpravy fotografií – lupa, otočení, oříznutí, jas, kontrast, červené oči, změna velikosti fotografie, vložení textu

Hromadné změny (konverze) fotografií, archivace a prezentace fotografií tvorba fotoalba v počítači a na internetu, vypalování fotografií na CD, tvorba jednoduchých koláží

Celoroční jazykové kurzy v ČR

 • Hodinová dotace: 60 vyuč.hodin za rok
 • Nabídka kurzů: Kurz angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny
 • Úroveně: A2, B1, B2, C1
 • Cena: cena všech kurzů je 6000Kč/účastníka,
 • Minimální počet účastníků: 4 – 6 účastníků v kurzu

Intenzivní pobytové jazykové kurzy v ČR i zahraničí

 • Časová dotace: 2 týdny
 • Nabídka: Kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny
 • Úroveně: B2, C1, C2, kurzy obecné nebo Teacher Training
 • Cena: do 49tis.Kč/účastníka, kurz je nabízen včetně ubytování a cesty

Využití interaktivní tabule – základní seminář

 • Hodinová dotace: 2+2 vyučovací hodiny,
 • Cena: 1075,-Kč/účastníka/
 • Minimální počet účastníků:  4 účastníci v kurzu

Obsah kurzu:

SmartNotebook- zakládání a vedení stránek, pracovní okno, orientace na ploše, práce se základními nástroji (malování, vkládání textu, obrázků, mazání, pozadí stránek, práce s tvary, barvy, výplně). Práce s galerií obrázků, jež jsou součástí prostředí. Vkládání zvuků, zamykání, seskupování, kouzelné pero, roletka, pořadí stránek. Zásady tvorby prezentace, časté chyby. Vypracování vlastního „vzorového“ výukového materiálu.)

Využití interaktivní tabule – seminář pro pokročilé

 • Hodinová dotace: 2+2 vyučovací hodiny,
 • Cena:1200,-Kč/účastníka/
 • Minimální počet účastníků: 4 účastníci v kurzu

Obsah kurzu:

Zásady tvorby poutavé prezentace. Nástroje výukového prostředí SmartNotebook: geometrie (pravítko, trojúhelník, kružítko, úhly), otáčení tvarů, nekonečné klonování, digitalizace, seznámení se s ostatními nástroji na ovládací liště, tabulky. Založení vlastní galerie obrázků. Zdroje na Internetu. Naplnění vlastní galerie obrázků. Práce s flash animacemi, motivy, videozáznam práce s tabulí a přehrání záznamu práce. Publikování/prezentace vlastního výukového materiálu na Internetu. Závěrečný úkol: Vypracování výukového materiálu a jeho prezentace: a) u interaktivní tabule, a také b) na Internetu (internetový portál www.veskole.cz).

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde