• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Nabízíme projekt “školení školská legislativa”

Cílem projektu „školení školská legislativa“ je poskytnout řídícím pracovníkům škol (MŠ, ZŠ, SŠ) kvalitní a aktuální informace z oblasti školské legislativy. V projektu jsme se zaměřili na nejdůležitější právní předpisy vymezující tuto oblast. Budeme se snažit přehledně, názorně a srozumitelně prezentovat výklad v podobě vzdělávacích programů, které jsou také umístěny v e-learningové podobě na stránkách: www.oko-elearning.cz. Účastníci rovněž tyto materiály obdrží v tištěné verzi. Výklad bude předložen prezenční formou, výuka formou seminářů, které budou řídit zkušení lektoři a odborníci z oboru školské legislativy. Nedílnou součástí projektu je možnost bezplatné konzultace s odborníky. Ústní během seminářů a písemné v průběhu celého projektu. Kurzy jsou akreditované v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení. Projekt “školení školská legislativa” zlepší Vaše znalosti ve školské legislativě.

Vzdělávací program Rozsah semináře Termín semináře
Školský zákon a jeho dopady na praxi školy 12 hodin 13. – 14. prosince 2013
Správní řád v práci ředitele školy 10 hodin 22. listopadu 2013
Zákoník práce v práci ředitele školy 17 hodin 6. – 7. prosince 2013
Ekonomika pro laiky I. 3 hodiny 23. listopadu 2013 (13:45 – 16:00)
Ekonomika pro laiky II. 6 hodin 23. listopadu 8:30 – 13:45

Podrobné informace projektu

 • Realizace projektů: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: ředitelé škol, ostatní řídící pracovníci školy, pedagogičtí pracovníci
 • e-learning: průběžně od září do 17. prosince 2013,

Semináře

 • 13. + 14. prosince – Školský zákon, místo konání: Krkonoše – www.veselypenzion.cz,
 • 22. listopadu – Správní řád, místo konání: Hradec Králové, Pospíšilova 395 (budova bývalé synagogy, sál 2.patro),
 • 23. listopadu – Ekonomika pro neekonomy I+II – část energetické audity a obnovitelné zdroje + Rozpočtová pravidla, fondy, místo konání: Hradec Králové, Pospíšilova 395 (budova bývalé synagogy, sál 2.patro),
 • 6.+7. prosince – Zákoník práce, místo konání: Hradec Králové, Pospíšilova 395 (budova bývalé synagogy, sál 2.patro).

Další informace

 • Dotazy a konzultace: ústně s odborníky během seminářů a písemně do 17. prosince 2013
 • Financování projektu: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Všechny podstatné informace budou obsahem prezenční výuky – seminářů.  Účastníci budou mít, během i po skončení projektu, přístup k materiálům po dobu jednoho roku formou: e-learningu. Materiály se budou v průběhu roku aktualizovat. Své dotazy budou mít účastníci možnost konzultovat písemnou formou po dobu jednoho roku a s odborníky a ústně během semináře.

Přihláška:

 • UPOZORNĚNÍ: přihlášku vyplňte a odešlete na adresu OKA. Kontaktní informace jsou na stránce kontakt
 • Přihláška do kurzů
Poděkování:

Byli jsme rádi, že jsme mohli nabídnout přehledné aktuální informace ze školské legislativy ZDARMA. Nabídky využilo 112 účastníků ze 43 škol.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde