• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Projektová spolupráce OP VK

V rámci dotací z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (OP VK) je naše činnost zaměřena na spolupráci s MŠ, ZŠ i SŠ z celého Královéhradeckého kraje a připravujeme pro Vás vzdělávání v těchto oblastech.

Nabídka projektů

 • Legislativa pro MŠ a ZŠ (oblast podpory 1. 3.) – školský zákon, právní předpisy, ekonomika – Zákoník práce a zákon o pedagogických pracovnících, Správní řád v praxi ředitele školy, ekonomika pro laiky, práva a povinnosti žáků a studentů a jejich zákonných zástupců, dokumentace škol a výroční zprávy, BOZP, Školní a vnitřní řád…
 • Legislativa pro SŠ (oblast podpory 1. 3) – školský zákon, právní předpisy, ekonomika – Zákoník práce a zákon o pedagogických pracovnících, správní řád v praxi ředitele školy, ekonomika pro laiky, práva a povinnosti žáků a studentů a jejich zákonných zástupců, dokumentace škol a výroční zprávy, BOZP, školní a vnitřní řád, průběh středního vzdělávání a hodnocení žáka, ukončování středního vzdělávání…
 • ICT vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení (oblast podpory 1. 3) – tvorba výukových materiálů, internetová komunikace, webová prezentace, práce s fotografií na počítači, prezentace…
 • Jazykové vzdělávání (oblast podpory 1. 1.) – Virtuální kabinet němčiny, Funny English, Time to talk – zavádění nových konverzačních modulů do výukových hodin na základních školách
 • Komunikace pro pracovníky z oblasti školství – kurzy, tréninky, outdoor aktivity

Projekt OKnO do světa

Projekt OKnO do světa je organizován organizací OKO ve spolupráci se zahraničními dobrovolníky/studenty, kteří jsou v naší organizaci na ročním výměnném pobytu. V rámci projektu budou dobrovolníci zajímavým způsobem zpestřovat výuku na základních školách, například debatní kluby, konverzace pro starší a jiné aktivity.

Hlavní cíl projektu:

 • podpora jazykového vzdělávání, zejména rozvoj komunikačních dovedností dětí a mládeže,
 • šíření a rozvoj interkulturního učení – poznávání tradic, zvyků, obyčejů, odlišností i společných znaků různých kultur.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde