• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Projekt OKnO do světa pro základní školy

Projekt OKnO do světa je organizován organizací OKO ve spolupráci se zahraničními dobrovolníky/studenty, kteří jsou v naší organizaci na ročním výměnném pobytu. V rámci projektu budou dobrovolníci zajímavým způsobem zpestřovat výuku na základních školách, například debatní kluby, konverzace pro starší a jiné aktivity.

Hlavní cíl projektu:

 • podpora jazykového vzdělávání, zejména rozvoj komunikačních dovedností dětí a mládeže,
 • šíření a rozvoj interkulturního učení – poznávání tradic, zvyků, obyčejů, odlišností i společných znaků různých kultur.

Naše nabídka pro základní školy

 • jednorázový nebo pravidelný (cca 1 – 2x měsíčně) vstup zahraničních dobrovolníků do Vašich hodin angličtiny/němčiny/francouzštiny, který by byl vždy zaměřen na předem dohodnuté téma,
 • prezentace, diskuse, besedy, výstavy, uspořádání znalostních soutěží zaměřených na jazyky a reálie,
 • pravidelnou dlouhodobou spolupráci – zřízení klubů/ kroužků pro starší žáky, které by byly zaměřeny na literaturu, reálie, kulturu,… nebo konverzaci s rodilým mluvčím typu „English club,“
 • všechny tyto výše uvedené aktivity jsme schopni poskytnout zdarma nebo za minimální poplatek.

Detaily projektu

Upozornění:

Zahraniční dobrovolníci nesmějí pracovat jako náhrada za učitele na školách, spolupráci je třeba považovat za doplněk výuky, „šanci mluvit s rodilým mluvčím“. Dobrovolníci budou v OKU pracovat i na jiných projektech a tento projekt vnímejte jako naši snahu o všeobecné šíření jazykového vzdělávání a motivaci žáků.

Termín a doporučení

 • Termín realizace: dle dohody
 • Doporučení: V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte co nejdříve, možnost spolupráce je limitována maximálním počtem 4 zahraničních studentů

Možnost spolupráce

V případě zájmu o širší podporu jazykového vzdělávání jsme ochotni v úzké spolupráci s Vámi připravit projekt podpořený z EU, např. z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V takovém případě by bylo možné rozšířit spolupráci o zahraniční partnerské školy, zakoupit případně některé pomůcky a financovat Vaší škole i našemu centru rozsáhlejší aktivity a spolupráci.

Reference projektu

 • ZŠ Skuhrov nad Bělou,
 • ZŠ Častolovice ZŠ Masarykova Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Lucie Vařilová,
 • ZŠ Javornická Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Jan Zemen,
 • ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou, Mgr. Hana Brandejsová,
 • ZŠ a MŠ Potštejn. Mgr. Marie Říčařová,
 • ZŠ Opočno, Mgr. Magda Brandová,
 • ZŠ Solnice, Mgr. Henrieta Furíková, Mgr. Luboš Klapal,
 • Gymnázium F.M.Pelcla Rychnov nad Kněžnou, Mgr.Věroslava Čiháková, Mgr. Eva Nouzová,
 • OA T.G.Masaryka Kostelec nad Orlicí, Mgr. Jitka Černá.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde