• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Jazykové kurzy, program “školení školská legislativa”, OKnO do světa

Pro školy nabízíme celou řadu zajímavých projektů, programů a kurzů. Pro základní školy nabízíme program OKnO do světa, jehož hlavním cílem je podpora jazykového vzdělávání, zejména rozvoj komunikačních dovedností dětí a mládeže. Pro střední školy nabízíme projekt „školení školská legislativa“, který je zaměřen na poskytnutí kvalitních a aktuálních informací pracovníkům škol (MŠ, ZŠ, SŠ) z oblasti školské legislativy. V projektu „Školení školská legislativa“ si můžete vybrat z široké nabídky vzdělávacích programů. Dále nabízíme školení v oblasti školské legislativy pro SŠ, ZŠ a MŠ. Kurzy komunikace a kurzy PC. Naší předností je jazykové vzdělání. Nabízíme celoroční jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny na úrovních A1,A2, B1, B2, C1. Dále takéintenzivní jazykové kurzy a kurzy s rodilými mluvčími.

Projekt “školení školská legislativa”

Cílem projektu „školení školská legislativa“ je poskytnout řídícím pracovníkům škol (MŠ, ZŠ, SŠ) kvalitní a aktuální informace z oblasti školské legislativy. V projektu jsme se zaměřili na nejdůležitější právní předpisy vymezující tuto oblast. Projekt obsahuje různé vzdělávací programy například správní řád v práci ředitele školy, školský zákon a jeho dopady na praxi školy a další.

 

Projekt OKnO do světa

Projekt OKnO do světa je organizován organizací OKO ve spolupráci se zahraničními dobrovolníky/studenty, kteří jsou v naší organizaci na ročním výměnném pobytu. V rámci projektu budou dobrovolníci zajímavým způsobem zpestřovat výuku na základních školách, například debatní kluby, konverzace pro starší a jiné aktivity.

 

Další nabídka projektů legislativa pro školy, kurzy PC, jazykové kurzy

Nabízíme kurzy PC, kde se účastník naučí ovládat Microsoft Office, zejména tvorbu prezentací, dále také úpravy fotografií. Kurzy moderní internetové komunikace a kurzy komunikace, kde účastník zlepší své komunikační schopnosti. Dále takéjazykové kurzy angličtiny, němčiny a dalších jazyků včetně intenzivních jazykových kurzů, kde účastník zlepší své jazykové, konverzační schopnosti.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde