• Referenční obrázek
  • Referenční obrázek
  • Referenční obrázek
  • Referenční obrázek
  • Referenční obrázek

Reference

OKO – vzdělávací a rozvojové centrum, z.s. vzniklo na jaře 2003 s jasným záměrem nabídnout kvalitní a širší služby na poli mimoškolního vzdělávání pro děti, mládež i dospělé, šířit vzdělanost, kulturu a podporovat všeobecný rozvoj osobnosti.

Naším posláním je:

  • pomáhat, podporovat a motivovat děti, mladé lidi a dospělé ve vzdělávání, osobním rozvoji a v aktivním přístupu k sobě i ke svému okolí
  • spojit náš region s Evropou a celým světem
  • pomáhat lidem z našeho regionu stát se více otevřenými
  • pomáhat, podporovat a motivovat děti, mladé lidi i dospělé k zdravému životnímu stylu, k posílení zájmu o to, co se okolo nás děje, motivovat je k zodpovědnosti vůči společnosti, přírodě, vést je k samostatnosti, napomáhat zdravému rozvoji života na naší zemi.

Pracujeme s dětmi, mládeží a všemi věkovými kategoriemi, zajištujeme mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, kulturní, osvětové, dobrovolnické a jiné aktivity, které jsou v souladu s našimi cíli.

Pořádáme:

  • jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a italština pro děti, mládež i dospělé)
  • počítačové kurzy (pro firmy, pro veřejnost – individuální “na míru”, pro učitele s akreditací DVPP u MŠMT)
  • odborné kurzy a semináře, rekvalifikace (komunikace, marketing, management)
  • legislativa pro školy s akreditací pro DVPP u MŠMT, odborné kurzy pro firmy „na míru“)
  • letní tábory a soustředění, mezinárodní výměny mládeže v ČR i zahraničí
  • tematicky zaměřené akce (besedy, soutěže, turistické výlety, společenská a mezinárodní setkání)
  • AKREDITACE – jsme akreditovanou organizací pro dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity (projekty v zahraničí pro mladé 18-30 let) a jsme akreditovanou organizací MŠMT pro DVPP.

Více informací o našich aktivitách najdete v naší nabídce na úvodní stránce.

Umíme zabezpečit vzdělávání přímo „na míru“ našich klientů od vypracování analýzy, samotných vzdělávacích aktivit, poradenskou činnost a následnou podporu. Naše kanceláře a učebny najdete v v Rychnově nad Kněžnou, ale samozřejmě jsme ochotni přijet a školit i přímo u Vás ve firmě. Spolupracujeme s úřady práce, na projektech „Vzdělávejte se“, „POVEZ“, ESF, ERASMUS+, Evropský sbor solidarity.
Proč si vybrat vzdělávání s námi? Chceme, abyste byli úspěšní a spokojení! Pracujeme pečlivě, zodpovědně a vstřícně. Naše práce je pro nás koníčkem, děláme ji s láskou : )
Podrobněji o referencích si můžete přečíst zde 

Jsme zapojeni do projektu S odvahou – AVPO ČR, zde čerpáme nefinanční podporu, jejíž cílem je:

  • posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci do projektu zapojených NNO,
  • zvýšení zapojení občanů do poslání zapojených NNO,
  • zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků zapojených NNO.

Doba realizace: leden 2021 – listopad 2022
Procházíme zde postupně několikastupňovou procesní analýzou a následně s podporou mentora, budeme zavádět nové postupy a budeme čerpat podporu expertů-specialistů v oblastech, ve kterých si určíme. V průběhu projektu bude možné absolvovat stáže v etablovaných neziskových organizacích, které jsou držiteli značky kvality. Změny, které projekt přinese budou ověřeny závěrečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky.
Více o projektu najdete zde: https://www.avpo.cz/sodvahou

Pravidelně spolupracujeme s těmito institucemi: 

Úřad práce ČR (Týden vzdělávání dospělých, podpora znevýhodněných nezaměstnaných osob)
Dům zahraniční spolupráce (projekty Erasmus+, mezinárodní dobrovolnictví přes Evropský sbor solidarity)
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (spolupráce firem a škol, Prezentace škol a firem v regionu)

Podporují nás:

Aktivity pro děti a mládež realizujeme za finanční podpory Královéhradeckého kraje, města Rychnov na Kněžnou a Evropské komise.

Podporují nás také firmy a instituce. Této podpory si velmi vážíme. Děkujeme 🙂


Český rozhlas a OKO

OKO v Českém rozhlase, diskuze na téma “Jak vyrazit do světa na zkušenou” – celý záznam je níže! Více informací o jedinečné možnosti jak vyrazit do světa si můžete přečíst ZDE!
Chcete, abyste Vy i Vaše děti uměli dobře anglicky? Angličtina v OKU na rádiu Černá Hora.

Angličtinu naučíme i ty nejmenší.

NAPSALI O NÁS

Louis – rodilý mluvčí z centra OKO v hodinách francouzštiny na gymnáziu GFMP RK – blog
OKO v ZŠ Javornická Rychnov na hodinách angličtiny leden 2018 – blog, poděkování
Vánoční výstava a workshopy v ZŠ Javornická 2018 – web ZŠ, blognaše poděkování
Vánoční workshopy v ZŠ Vamberk 2018 – článek ze ZŠ Vam., blog
Halloweenská výstava a workshopy ve Společenském centru pro ZŠ 2018 – blog a fotogalerie 
Evropský den jazyků (2017) – článek, pdf, blog
Návštěva z OKA v ZŠ Masarykova (2016) – článek, pdf, fotogalerie 
Vánoce v OKU (2016) – článek, pdf, fotogalerie
Když se sejde Angličan, Němka a Čech – Gymnázium F. M. Pelcla RK (2016) – článek, pdf
Velikonoce se ZŠ Masarykova (2016) – článekpdffotogalerie
Velikonoce se ZŠ Javornická (2016) – článekpdf
Vánoce se ZŠ Masarykova (2015) – článek, pdf
Vzdělávání dospělých (2015) – pdf
Evropská dobrovolná služba (2014) – pdf
Angličtina s Monique – Gymnázium Dobruška (2014) – pdf
Angličtina otevírá dveře (2013) – pdf
Vzdělávání na míru (2013) – pdf
Na věku studentů nezáleží (2013) – pdf
Jen anglicky prosím – ZŠ Častolovice (2013) – pdf
Den jazyků a Halloween (2013) – pdf
Tábor Hello (2013) – pdf
Vítejte u nás v Evropě (2012) – pdf

Od našich studentů:

„Kurz je sestaven velmi dobře – střídání bloků, kdy jsme probírali gramatiku s českým lektorem a posléze bloky naplněné konverzací s rodilou mluvčí, se výborně doplňují a navzájem na sebe navazují. Kurz je velmi intenzivní, ale díky super přístupu lektorů se dá velmi příjemně zvládnout. Ale hlavně mi to umožnilo překonat „blok“ a začít mluvit, nebát se toho, že něco řeknu špatně.“ Kateřina Doležalová

Výroční zprávy

Výroční závěrka a zpráva za rok 2019
Výroční závěrka a zpráva za rok 2020
Výroční závěrka a zpráva za rok 2021

Ochrana osobních údajů

Pro účely fakturace, realizaci přihlášek, objednávek, vystavení certifikátů a další komunikace s našimi zákazníky vyžadujeme od zákazníků následující údaje: jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, email, telefonní číslo a datum narození. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby (OSVČ) také název instituce, IČ a DIČ. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Kontaktní osoba: Jitka Bartošová, e-mail: info@oko-centrum.cz, tel.: 777 900 818.

Nabídka kurzů

Přihlášky

Faceebook odkaz

Hradec Králové

  • +420 777 900 818
  • oko@oko-centrum.cz
  • +420 777 515 900
  • Jitka Bartošová
  • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

  • +420 777 900 818
  • info@oko-centrum.cz
  • +420 777 515 900
  • Jitka Bartošová
  • úřední hodiny zde

Evropská dobrovolná služba

  • více info o EDS