• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Projekt „Poradce a sjednavatel pro pozůstalé v Pardubickém kraji“

Cílem projektu „Poradce a sjednavatel pro pozůstalé v Pardubickém kraji“ je prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání zvýšit kvalifikaci pracovníků působících v oblasti pohřebnictví a zároveň zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost účastníků. Součástí projektu jsou dva vzdělávací programy: Sjednavatel pohřebnictví a Poradce pro pozůstalé. Výklad je přehledně a názorně prezentován, umístěn v e-learningové podobě na stránkách www.oko-elearning.cz. a uchazeči obdrží také tištěné materiály. Vzdělávání bude probíhat v kombinaci prezenční formy (seminář) a distanční formy (e-learning).

Nabídka kurzů 2016

Vzdělávací programy Cena Rozsah kurzu:
seminář + e-learning
Termín semináře
Sjednavatel pohřebnictví 2900,-  48 hodin + 32 hodin 10.-15. říjen 2016
Poradce pro pozůstalé 3400,-  52 hodin + 48 hodin 14.-20. listopad 2016

V ceně jsou zahrnuty: seminář, e-learningový kurz, vzdělávací materiály, poradenství pro studenty podobu 1 roku.

Podrobné informace o projektu:

 • Název projektu: Poradce a sjednavatel pro pozůstalé v Pardubickém kraji
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/04.0012
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci, resp. uchazeči o zaměstnání z Pardubického kraje, kteří pracují v pohřebnictví anebo o tuto práci usilují, avšak nemají dostatečné vzdělání k výkonu práce.

Termín realizace vzdělávání:

 • e-learning:  průběžně od přihlášení do 30.11.2016, přihlášeným zašleme přihlašovací údaje
 • semináře: říjen – listopad 2016 přesný termín je zveřejněn v nabídce
 • místo realizace vzdělávání – seminářů: Hradec Králové, místo bude upřesněno

Osvědčení pro účastníky:

 • Účastníci budou mít možnost po úspěšném absolvování vzdělávacího programu složit zkoušku a získat osvědčení o dílčí kvalifikaci = dokument s celostátní platností nahrazující vzdělání v oboru.
 • Všichni účastníci obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Dotazy a konzultace:

 • Všechny podstatné informace budou obsahem prezenční výuky – seminářů.  Účastníci budou mít, během i po skončení projektu, přístup k materiálům po dobu jednoho roku formou: e-learningu. Své dotazy budou mít účastníci možnost konzultovat písemnou formou po dobu jednoho roku s odborníky a ústně během semináře.
 • Pro více informací kontaktujte Jitku Bartošovou – 777 900 818, info@oko-centum.cz
 • Financování projektu: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

original_logolinkopvk

Nabídka kurzů

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde