• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

DOTACE na firemní vzdělávání

Právě nyní můžete žádat o tyto dva dotační příspěvky na vzdělávání zaměstnanců: 

  Název dotace Název dotace žádosti realizace
1 POVEZ II Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců průběžně
2016-2020
probíhá průběžně
2 Výzva 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců 1.7.-31.8.2016 2017-2018


Nevíte, co je pro Vás vhodnější?
Pomůžeme Vám se zorientovat a vybrat si, případně můžete realizovat i oba projekty…  Žadatel/příjemce totiž může čerpat z 043 i z POVEZ II, pokud se jedná o různé kurzy a nedojde k dvojímu financování.

Naše společnost Vám může nabídnout vzdělávání v těchto oblastech:

 • jazykové kurzy (máme akreditaci, navíc ve všech kurzech je u nás český lektor i rodilý mluvčí)
 • IT kurzy (obecné i specializované, máme akreditaci)
 • měkké a manažerské dovednosti (široká nabídka)
 • účetní a ekonomické kurzy
 • technické a jiné odborné vzdělávání „na míru“

Navíc pro Vás zpracujeme dotační žádost k vybrané dotaci včetně všech náležitostí.
Nabízíme Vám své zkušenosti a profesionální tým.
Pro více informací nás obratem kontaktujte.

1)   POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

(dříve POVEZ, nebo také Vzdělávejte se, … )

Vyhlašovatel: Úřad práce, financováno z OP Zaměstnanost, odkaz na výzvu ZDE

Kdo může žádat?

 • všichni zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty), OSVČ bez zaměstnanců se sídlem v ČR a NNO
 • podporu lze žádat pouze na vzdělávání zaměstnanců v provozovnách mimo hlavní město Praha

Dotaci lze využít na:

 • úhradu vzdělávacích aktivit
  • školení zaměstnanců a rekvalifikace v odborných kurzech
  • odborné jazykové kurzy zaměstnanců
  • mzdy interních lektorů
 • úhradu mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců

Výše podpory, limity:

V rámci jedné dohody lze získat dotaci až do max. výše 6 mil. Kč ročně. Podpora je vyplácena měsíčně, v průměru tedy 500 000 Kč/měsíc po dobu max. 18 měsíců. Není zde minimální finanční hranice žádosti, lze čerpat i na menší vzdělávání, třebas jen 1 kurz.

Procentuální výše podpory:

 • v režimu de minimis: ve výši 85% z uznatelných nákladů dotace
 • v režimu blokové výjimky: max. 70%

Kdy je možné o dotaci požádat?
Program je otevřen – příjem žádostí právě průběžně probíhá.

Hlavní změny oproti projektu předchozímu POVEZ v OP LZZ

 • zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, není omezení dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • žádosti je možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Tím, že může nyní žádat téměř kdokoliv, je zájem o tuto dotaci obrovský. Nenechte si tuto příležitost ujít a buďte mezi prvními!  Pomůžeme Vám se vzděláváním i se zpracováním žádosti.

2)   VÝZVA 043 OPZ – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Vyhlašovatel: MPSV, Operační program Zaměstnanost, vyhlášeno 15. 6. 2016, odkaz ZDE

Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor (Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání.)

Termín podávání projektů: od 1. 7. – do 30. 8. 2016

Oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé bez ohledu na velikost podniku, OSVČ (nemohou žádat školy a subjekty poskytující sociální služby)

Finanční limity: min. 0,5 – max. 10 mil. Kč/ projekt
Výše podpory:

 • dle de minimis: max. 85% ZV , max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • dle Blokové výjimky: 50 – 70 % ZV a podle velikosti podniku (50%  – velký podnik, 60% – střední podnik, 70% – malý podnik) + 10% ze ZV, je-li vzdělávání poskytované zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům. Celková max. výše podpory v rámci blokové výjimky může činit 70%.

Další podmínky:

 • vzdělávání také pro pražské zaměstnance!
 • může školit i interní lektor!
 • vzdělávání bude poskytováno až na dva roky (2017 – 2018), nejdříve však od začátku roku 2017
 • v rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat max. 10 kurzů
 • forma financování: ex post (zpětně)
 • bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů:

Tabulka jednotkových nákladů:

Název aktivity Výše jednotkových nákladů (na 1 osobu a 1 hodinu)
Obecné IT 324 Kč
Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč
Jazykové vzdělávání 193 Kč / 45 min.
Specializované IT 609 Kč
Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 Kč
Technické a jiné odborné vzdělávání 252 Kč
Interní lektor 144 Kč


Pomůžeme Vám se vzděláváním, se zpracováním žádosti, případně s administrací projektu.

Nabízíme Vám své zkušenosti a profesionální tým.
Pro více informací nás obratem kontaktujte.

Jitka Bartošová, 777 900 818 – ředitelka
Alena Kempfová, 777 510 900 – odborný poradce

 Firemní kurzy angličtiny a dalších jazyků

November 2010 092Vzdělávání zaměstnanců ve firmě je velice důležité, proto nabízíme firmám řadu speciálních firemních kurzů, školení a seminářů. Nabízíme jazykové kurzy, zejména , avšak můžete si vybrat ze . Jazykové kurzy pro firmy pořádáme již více než 5 let. Firemní kurzy angličtiny mohou být víkendové, nebo dlouhodobé (měsíc). V naší nabídce najdete . Nabízíme také pro manažery, realizujeme kurzy asertivní komunikace, interní komunikace a kurzy komunikace v managementu a obchodě. Informatika je důležitým odvětvím v dnešní době, a proto nabízíme, zejména kurzy práce s Microsoft Office. Firemní kurzy jsou firmě přizpůsobeny „na míru“. Firemní kurzy angličtiny, 6 celosvětových jazyků, kurzy obchodní angličtiny pro manažery, firemní kurzy, komunikace firemní kurzy PC

Firemní kurzy angličtiny a dalších jazyků

November 2010 060Jazykové vzdělání je v dnešní době velice důležité. Nabízíme jazykové kurzy “na míru.” Přizpůsobíme se Vašim možnostem a přáním. V naší nabídce najdete intenzivní jazykové kurzy pro procvičení gramatiky a konverzace, celoroční jazykové kurzy, konverzační jazykové kurzy a další jazykové vzdělávací programy. Zaměřujeme se zejména na trénování konverzace. Již více než 5 let pořádáme firemní kurzy angličtiny. Jazykové vzdělání je v dnešní době velice důležité. Nabízíme jazykové kurzy “na míru.” Přizpůsobíme se Vašim možnostem a přáním. V naší nabídce najdete intenzivní jazykové kurzy pro procvičení gramatiky a konverzace, celoroční jazykové kurzy, konverzační jazykové kurzy a další jazykové vzdělávací programy. Zaměřujeme se zejména na trénování konverzace. Již více než 5 let pořádáme firemní kurzy angličtiny.

Firemní kurzy PC, kurz Microsoft Office a další

V naší nabídce je více než 10 vzdělávacích programů zaměřených na počítačové kurzy. Firemní kurzy PC jsou tématicky rozděleny. Nabídka zahrnuje kurz Excelu, kurz Wordu, kurz ovládání PC. Nabízíme také rekvalifikační kurzy PC. Firemní kurzy PC probíhají ve vybavené počítačové učebně OKA a každý účastník má k dispozici vlastní počítač.

Firemní kurzy komunikace, asertivní komunikace

Realizujeme vzdělávací firemní kurzy komunikace, asertivní komunikace a interní komunikace. Firemní kurzy komunikace realizujeme “na míru” klienta. Vedení seminářů je prováděno interaktivní formou s maximálním důrazem na rozvoj komunikačních schopností jedince. Účastníci mají možnost získané dovednosti ihned aplikovat do praxe a následným rozborem odstranit nedostatky ve své práci.

Pro více informací nás kontaktujte.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde