• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Program v rámci projektu “školení školská legislativa”

Ekonomika pro laiky I. – II.

 • Časový harmonogram: 22 hodin, z toho 9 hodin prezenční výuky + 13 hodin e-learning
 • Odborný lektor:
 • Ing. Josef Fabián a Bc. Ondřej Fabián – část obnovitelné zdroje a energetické audity – majitelé firmy, dlouhodobě se specializují mimo jiné na energetické audity včetně zpracování Průkazů energetické náročnosti budov a zpracování energetické náročnosti budov „Zelená úsporám“.
 • Ing. Daniela Burianová – část fondy a rozpočtová pravidla – je auditorkou, daňovou poradkyní, bilanční účetní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. Od studií se specializuje na účtování a zdaňování neziskových organizací a obcí. Od roku 2009 je ředitelkou společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. v Rychnově n. Kn., která se zabývá vedením účetnictví, auditem a daňovým poradenstvím.

Členění programu:

 Rozpočtová pravidla Výuka: 2+1 hod.
 • Hospodaření s finanč. prostředky, účelovost prostředků, sestavování rozpočtu, porušení rozpočtové kázně.
Fondy Výuka: 1+1 hod.
 • Tvorba a použití fondů (rezervní, investiční, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb).
Využívání obnovitelných zdrojů Výuka: 3+5 hod.
 • Možnosti využití obnovitelných zdrojů v provozu škol včetně informace o možných dotačních titulech. Věnovat se budeme zejména: tepelným čerpadlům, ventilačním systémům, solární kolektory, systém EPC.
Energetické audity Výuka: 3+6 hod.
 • zhodnocení energetického hospodářství objektů,
 • toky energií a jejich využití,
 • tepelně technické vlastnosti budov,
 • úspory energie.

Tento program je vytvořen pro potřeby řídících pracovníků škol, nikoliv pro ekonomy. Program by měl ředitelům poskytnout základní vhled na činnosti, se kterými se ve své praxi setkávají a za které nesou zodpovědnost. Část programu bude věnován problematice úspor energií vzhledem k možnosti využívat obnovitelné zdroje a zhodnotit největší ztráty energie dané školy.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde