• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

DOTACE na firemní vzdělávání

Právě nyní můžete žádat o tyto dva dotační příspěvky na vzdělávání zaměstnanců: 

  Název dotace Název dotace žádostí realizace
1 POVEZ II Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců průběžně

2016-2020

probíhá průběžně
2 Výzva 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců 1.7.-31.8.2016 2017-2018

Nevíte, co je pro Vás vhodnější? Pomůžeme Vám se zorientovat a vybrat si, případně můžete realizovat i oba projekty…  Žadatel/příjemce totiž může čerpat z 043 i z POVEZ II, pokud se jedná o různé kurzy a nedojde k dvojímu financování.

Naše společnost Vám může nabídnout vzdělávání v těchto oblastech:

 • jazykové kurzy (máme akreditaci, navíc ve všech kurzech je u nás český lektor i rodilý mluvčí)
 • IT kurzy (obecné i specializované, máme akreditaci)
 • měkké a manažerské dovednosti (široká nabídka)
 • účetní a ekonomické kurzy
 • technické a jiné odborné vzdělávání „na míru“

Navíc pro Vás zpracujeme žádost k vybrané dotaci včetně všech náležitostí. Nabízíme Vám své zkušenosti a profesionální tým. 

Pro více informací nás obratem kontaktujte.

1)   POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

(dříve POVEZ, nebo také Vzdělávejte se, … )

Vyhlašovatel: Úřad práce, financováno z OP Zaměstnanost, odkaz na výzvu ZDE

Kdo může žádat?

 • všichni zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty), OSVČ bez zaměstnanců se sídlem v ČR a NNO
 • podporu lze žádat pouze na vzdělávání zaměstnanců v provozovnách mimo hlavní město Praha

 Dotaci lze využít na:

 • úhradu vzdělávacích aktivit
  • školení zaměstnanců a rekvalifikace v odborných kurzech
  • odborné jazykové kurzy zaměstnanců
  • mzdy interních lektorů
 • úhradu mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců

 Výše podpory, limity:

V rámci jedné dohody lze získat dotaci až do max. výše 6 mil. Kč ročně. Podpora je vyplácena měsíčně, v průměru tedy 500 000 Kč/měsíc po dobu max. 18 měsíců. Není zde minimální finanční hranice žádosti, lze čerpat i na menší vzdělávání, třebas jen 1 kurz.

Procentuální výše podpory:

 • v režimu de minimis: ve výši 85% z uznatelných nákladů dotace
 • v režimu blokové výjimky: max. 70%

 Kdy je možné o dotaci požádat?

Program je otevřen – příjem žádostí právě průběžně probíhá.

 Hlavní změny oproti projektu předchozímu POVEZ v OP LZZ

 • zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, není omezení dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • žádosti je možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Tím, že může nyní žádat téměř kdokoliv, je zájem o tuto dotaci obrovský. Nenechte si tuto příležitost ujít a buďte mezi prvními!  Pomůžeme Vám se vzděláváním i se zpracováním žádosti.

 

2)   VÝZVA 043 OPZ – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 Vyhlašovatel: MPSV, Operační program Zaměstnanost, vyhlášeno 15. 6. 2016, odkaz ZDE

Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor (Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání.)

 Termín podávání projektů: od 1. 7. – do 30. 8. 2016

Oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé bez ohledu na velikost podniku, OSVČ (nemohou žádat školy a subjekty poskytující sociální služby)

Finanční limity: min. 0,5 – max. 10 mil. Kč/ projekt

Výše podpory:

 • dle de minimis: max. 85% ZV , max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • dle Blokové výjimky: 50 – 70 % ZV a podle velikosti podniku (50%  – velký podnik, 60% – střední podnik, 70% – malý podnik) + 10% ze ZV, je-li vzdělávání poskytované zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům. Celková max. výše podpory v rámci blokové výjimky může činit 70%.

 Další podmínky:

 • vzdělávání také pro pražské zaměstnance!
 • může školit i interní lektor!
 • vzdělávání bude poskytováno až na dva roky (2017 – 2018), nejdříve však od začátku roku 2017
 • v rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat max. 10 kurzů
 • forma financování: ex post (zpětně)
 • bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů:

 Tabulka jednotkových nákladů:

Název aktivity Výše jednotkových nákladů (na 1 osobu a 1 hodinu)
Obecné IT 324 Kč
Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč
Jazykové vzdělávání 193 Kč / 45 min.
Specializované IT 609 Kč
Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 Kč
Technické a jiné odborné vzdělávání 252 Kč
Interní lektor 144 Kč

Pomůžeme Vám se vzděláváním, se zpracováním žádosti, případně s administrací projektu.
Nabízíme Vám své zkušenosti a profesionální tým.
Pro více informací nás obratem kontaktujte.

Jitka Bartošová, 777 900 818 – ředitelka, info@oko-centrum.cz
Alena Kempfová, 777 510 900 – odborný poradce, alena@oko-centrum.cz

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde