• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

VYHLEDÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky a manažery, kteří se zabývají personalistikou. Kvalitním a co nejefektivnějším výběrem vhodných kandidátů na určité pozice můžeme získat pracovníky, kteří svými znalostmi a dovednostmi pomohou budovat rozvoj firmy a tím i její postavení na trhu.

 

EFEKTIVNÍ VEDENÍ VÝBĚROVÉHO POHOVORU

Vedení výběrového a přijímacího pohovoru s novým spolupracovníkem, motivační a rozvojové pohovory, pohovor s odcházejícím pracovníkem. Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří přijímají nové pracovníky, pracují s nimi , motivují je a dlouhodobě s nimi pracují až po rozhovor při odchodu pracovníka.

 

VÝBĚR A ADAPTAČNÍ PROCES PRACOVNÍKA

Jednou z důležitých dovedností manažera je připravit dobré podmínky pro přijetí a zapracování nového pracovníka. Seznámit ho s chodem firmy, možnostmi rozvoje a rozdělení kompetencí. Nemalou roli hraje i stabilizace těchto zaměstnanců a tím snížit i náklady na vyhledávání nových.

 

VEDENÍ TÝMŮ A MOTIVACE

Důležitou vlastností manažerů je umění motivovat svůj tým k plnění zadaných úkolů. Lidé, kteří motivují jsou velice vzácní. Můžeme někoho přinutit, aby úkol udělal ale zcela jistě ho nemůžeme přinutit aby to udělal rád. Právě psychická pohoda vyplývající z ocenění vedoucího je důležitá pro stabilitu týmu.

 

KOUČOVÁNÍ TÝMU

Moderní a vyhledávaný způsob řízení lidí. Principem je zlepšit a zefektivnit způsoby komunikace mezi spolupracovníky nebo skupinou lidí. Koučováním se vytváří a tvoří schopnost individualit týmově pracovat.

AKTIVNÍ KOUČOVÁNÍ

Smyslem tohoto semináře je vysvětlit co to koučování je, k čemu, kdy a jak je možné ho použít, kdo ho může používat a kdo ne. Součástí je rovněž postup na vytvoření akčních plánů, techniky společného a individuálního koučinku.

 

KOMUNIKAČNÍ TYPOLOGIE

Umění rozlišit a umět se domluvit s různými typy lidí je devizou každého manažera. Slouží k umění přizpůsobit se zákazníkovi, lepšímu pochopení jeho požadavků a úspěšnému vedení obchodního jednání. Máme čtyři hlavní typy do kterých lze lidi rozdělit. Na každého platí jiná taktika a jiné argumenty.

 

IMAGE A OBLÉKÁNÍ

Seminář je určen všem pracovníkům ve firmě. Je o tom, jakým dojmem denně působíte ve svém pracovním životě a jak tuto zprávu – tedy vás – ostatní lidé čtou. Lepší image vede ke zlepšení sebehodnocení, které dodává větší sebedůvěru a povzbuzení k lepším výkonům.

 

VYUŽÍVÁNÍ MEDIÁLNÍCH TECHNIK

Seminář je zaměřen na úspěšné využívání a osvojení si vlastních dovedností při práci s flipchartem, zpětným projektorem a videotechnikou. Je určen všem manažerům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti s touto technikou a tím i zpestřit svou prezentaci ve firmě.

 

KOMUNIKACE MANAŽERA

Seminář je zaměřen na úspěšné zvládání komunikace mezi spolupracovníky včetně jednání vedoucích pracovníků s podřízenými a naopak. Účastníci si osvojí techniky verbální a neverbální komunikace. Budou schopni analyzovat a vést rozhovor jehož součástí je přizpůsobení se procesu myšlení partnera.

 

ČASOVÝ MANAGEMENT

Čas, který máme většinou nemůžeme využít tak, jak bychom si představovali. Jeho nabídka je zcela nepružná a není šance, aby se zvýšila. Úspěch z pohledu časového managementu znamená ovládnutí vlastního času, zamyšlení se nad využitím vlastního časového kapitálu. Máme-li pevně v rukou svůj čas, máme pevně v rukou svůj život.

 

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ

Všichni, kdo přicházejí do styku s lidmi jsou donuceni občas použít slůvko ” NE “. Je nezbytné se tuto techniku naučit ovládat. Neoddělitelnou součástí je i zvládání emocí, empatie a sebekritika

 

STRES, JAK SE PROTI NĚMU BRÁNIT A JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY

V dnešní uspěchané době se často dostáváme do stresových situací. O tom jaké může mít stres nedozírné následky na člověka a jak můžeme těmto situacím čelit pojednává tento seminář.

 

OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Překonat sám sebe, získat důvěru spolupracovníků a sám jim také důvěřovat je jeden z důležitých prvků úspěchu jak zaměstnance, tak firmy. Pro Vás je připravena celá řada různých programů : lanové aktivity, sjíždění řek, zimní outdoorové sporty či zcela nenáročné sportovní hry, které slouží kolektivům se znovu namotivovat, sjednotit a zdokonalit vnitřní komunikaci.

 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

V současné době se ve firmách a organizacích provádí velká část jednorázových akcí formou projektu. Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického řízení firmy. Je proto nutné vědět jak tyto projekty začít, vést, kontrolovat a ukončovat.

 

ROLE MISTRA VÝROBY

Mistři a vedoucí provozu bývají často ve svých pozicích ve velmi stresových situacích. Jednou z jejich náplní je obhajovat management firmy. Často ovšem dochází k zcela opačným reakcím. Tomu jak si uvědomit svou pozici ve firmě, jak vést a motivovat kolektiv, jak být profesionálním zaměstnancem ve firmě napomáhá i tento seminář.

 

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY PRO MANAGEMENT FIRMY

Naše firma se zabývá rovněž individuálním přístupem k managementu firmy. Jsme vždy u Vás, abychom společně odstranili problematiku, která Vám brání plnit jiné úkoly. Jsme s Vámi nejen ve firemních prostorách, ale i u Vašeho zákazníka.

 

DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ

V současné době se většina pracovníků cítí přetížena. Delegování úkolů je jednou z cest, jak si uvolnit čas a také jak získat spoluzodpovědnost při řešení pracovních úkolů. “Nemám čas” jsou typickým jevem pracovníka, který neví a nebo se bojí delegovat.

 

ROZVOJ OSOBNOSTI MANAŽERA

Tento seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří vedou zaměstnance chtějí být oblíbení a dosahovat lepší výsledky prostřednictvím jiných. Naučit se odhadnout co vede podřízené k jejich jednání a najít klíč k jejich motivaci do plnění pracovních úkolů.

 

EMOČNÍ MANAGEMENT

Cílem tohoto semináře je naučit se rozlišovat strach od vzteku, umět jej zvládat a identifikovat. Řízení emocí jak vlastních, tak partnerových je investice do úspěchu, spokojenosti a štěstí. Nahlédneme zde do zákulisí EQ ( emoční kvocient), který má mnohem více vliv na úspěch.

 

ŘEČ TĚLA

Pohyb těla není jen doménou lidí, ale také zvířat. Ta přesně vědí co a jak bude následovat při styku s protějškem. Dokáží najít ten správný klíč k chování. Jsme lidé, tak ovládejme tajemnou řeč i my. Pomocí ní můžeme poziční převahu při jednání, můžeme jí využít v manažerské práci i v mezilidských vztazích.

 

EFEKTIVNÍ MANAŽER

Cílem tohoto tématu je poskytnout manažerům informace o nových trendech v práci s podřízenými. Zaměřením je zvyšování kvality práce, poskytování služeb a servisu zákazníkům, zdokonalení a tvorba image společnosti, motivace týmů, vybudování si schéma činností a vztahů, plánování apod.

 

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘESVĚDČOVÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Umění přesvědčit a vyjednávat je jedna z nejcitlivějších fází mezilidské komunikace. Aby tato jednání byla úspěšná, je vhodné seznámit se s některými psychologickými aspekty, která je ovlivňuji. Získané znalosti pomohou k tvorbě vlastní argumentace, volbě slov, myšlenek, otázek a vytváření pozitivní atmosféry.

 

INDIVIDUÁLNÍ OTEVŘENÉ KURZY VE FIRMĚ

Umožňují realizaci individuálního kurzu a řešit firemní problematiku. Šetří čas, náklady a řeší vzniklé situace v domácím prostředí.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde