• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Telefonní komunikace

 • zásady telefonického rozhovoru,
 • druhy telefonických rozhovorů,
 • struktura telefonického rozhovoru – rozbor fází,
 • prodej po telefonu – zjišťování potřeb,
 • zvládání námitek a krizových situací po telefonu,
 • vytvoření databanky námitek,
 • Cena za jednodenní kurz : 1900,- Kč bez DPH.

Vedení obchodního jednání

 • sjednávání obchodních schůzek,
 • typy lidí a jejich charakteristika – volby strategií,
 • vedení obchodní jednání- rozbor fází,
 • parametry a užitky výrobků a služeb,
 • Cena za jednodenní kurz : 2100,- Kč bez DPH.

Námitky klientů

 • příčiny vzniku námitek,
 • rozdělení a rozlišení námitek,
 • postup pro zdolávání námitek,
 • metody pro zdolávání námitek,
 • vlastní databanka odpovědí na námitky,
 • Cena za jednodenní kurz : 2100,- Kč bez DPH.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • motivace a rozvoj osobnosti (ANTISTRESS MANAGEMENT),
 • identifikace svých charakterových vlastností, cíle rozvoje osobnosti,
 • pracovní nasazení a vztahy v rodině,
 • techniky rozvoje a podpory osobnosti,
 • image manažera, vytváření autorit,
 • stres a jeho škálování,
 • obrana proti stresu,
 • asertivita a ovládání emocí,
 • test – ” Personální rozbor osobnosti.”, včetně vyhodnocení a rozboru,
 • Cena za jednodenní kurz : 2400,- Kč bez DPH.

Komunikace manažera

 • základní typy lidí a jejich rozdělení,
 • poznání svého typu,
 • charakteristika typu lidí,
 • nejčastější chyby při komunikaci,
 • vedení rozhovoru,
 • řeč těla,
 • váš vzhled o vás vypovídá,
 • Cena za jednodenní kurz : 2100,- Kč bez DPH.

Motivování a vedení lidí

 • způsoby a metody motivace lidí,
 • druhy motivace,
 • demotivace v týmu a její odstranění,
 • hodnotící pohovory,
 • sestavování akčních plánů,
 • vnitřní komunikace a její vliv na rozvoj firmy,
 • vnitřní zákazník – identifikace,
 • role lidí v týmu,
 • stavba týmu a jeho řízení,
 • Cena za jednodenní kurz : 2500,- Kč bez DPH.

Asertivní chování

 • vlastní image,
 • pozitivní povzbuzení a překonání odmítnutí,
 • sebepojetí a sebemotivace,
 • rozlišení a reálnost vytyčených úkolů,
 • obhájení vlastního rozhodnutí,
 • pocit méněcennosti a ostýchavosti,
 • umění přiznat si chybu a najít jiné řešení,
 • Cena za jednodenní kurz : 1900,- Kč bez DPH.

Nabídka kurzů

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde