• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Jazyková výuka středoškolské mládeže

 • výuka středoškolské mládeže je zaměřena zejména na konverzaci, kterou doplňuje konverzace vedená se zahraničními lektory,
 • účastníci našich kurzů středoškolské konverzace mají možnost se v létě účastnit „mezinárodních výměn mládeže“, které se konají většinou v zahraničí a kde jsou účastníky jejich vrstevníci z různých zemí Evropy.
 • součástí výuky středoškolské mládeže jsou v průběhu roku různé podpůrné akce, hry s rodilými mluvčími, výstavy a interkulturní odpoledne,
 • příprava k maturitě je zaměřena na přípravu studentů k maturitní zkoušce dle aktuálních požadavků MŠMT, studenti prochází kompletní přípravou, vč. opakování důležité gramatiky, psaní zkušebních testů a mluvení na obvyklá maturitní témata, v tomto kurzu je žádoucí spolupráce studentů doma na přípravě témat

Aktuální přehled kurzů, ceny a přihlášku najdete zde

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde