• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Jazykové kurzy předškolních a školních dětí – odpolední

 • pro děti nabízíme širou nabídku výuky angličtiny v celoročních kurzech,
 • klademe vysoký důraz na neustálou motivaci dětí, aby se děti do našich hodin vracely rády a angličtina pro ně byla skutečně hrou,
 • výuka probíhá v malých skupinách, nejčastěji cca 4-8 dětí, max. 10 dětí,
 • rozsah výuky dětí a mládeže je 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 30 vyučovacích hodin za 1. pololetí a 30 vyučovacích hodin za 2. pololetí, pokud není dohodnuto jinak,
 • počet vyučovacích hodin je pro nás závazný, pokud tedy výuka odpadne z jakéhokoliv důvodu, výuka je nahrazena vždy na konci školního roku během konce května/ počátkem června,
 • malé děti věkově do 5. třídy mají výuku 2x týdně po 1 vyučovací hodině (2x 45min.),
 • děti a mládež od 6. třídy mají výuku 1x týdně 2 vyučovací hodiny (1x 90 min.),
 • výuka probíhá v příjemných učebnách, které jsou uzpůsobeny výuce dětí,
 • výuka mládeže základních škol bere na zřetel rovnoměrnou potřebu konverzace i opakování gramatiky,
 • součástí výuky dětí a mládeže jsou v průběhu roku různé podpůrné akce, jako například Halloween party, besídky se Santa Clausem, vánoční a velikonoční besídky, dny otevřených dveří s besídkami pro rodiče a kamarády, hry s rodilými mluvčími, výstavy a interkulturní odpoledne. Na závěr školního roku organizujeme již tradičně pro naše studenty Letní slavnost – po slavnostním zahájení a video show hrajeme anglické hry – vítězný tým získává putovní pohár, korunujeme královnu a krále roku, na závěr čeká na všechny děti anglická party,
 • přes léto pořádáme letní tábory s angličtinou (pobytové i příměstské) za přítomnosti rodilých mluvčích a asistentů ze zahraničí,
 • výuka je vedena zejména formou her odpovídajících věku dětí, které jdou ruku v ruce s programem výuky jednotlivých kurzů.

Přehled kurzů, přihlášky, cena

 • Aktuální přehled kurzů, ceny a přihlášku najdete zde.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde