• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Nabídka pro členy Krajské hospodářské komory

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych Vám představila naše centrum a nabídla aktuální možnosti vzdělávání. Členům Krajské hospodářské komory KHK poskytujeme 10% SLEVU na vzdělávání dle vlastního výběru.
Naší specializací je vzdělávání v těchto oblastech:
 • výuka cizích jazyků (od začátečníků po přípravu ke zkouškám a konverzace s rodilými mluvčími, kurzy firemní, individuální, kurzy otevřené pro širokou veřejnost v Rychnově nebo Hradci Králové, pro děti, mládež i dospělé)
 • kurzy obsluhy PC, odborné kurzy „na míru“, rekvalifikace
 • komunikace v obchodě a managementu – kurzy, tréninky, outdoor aktivity
 • speciální nabídka:     intenzivní jazykové kurzy v ČR s rodilými mluvčími
  obchodní angličtina – jarní semestr v HK od 23.března!
  stáže v ČR i zahraničí (pro studenty i absolventy, Erasmus+)
  angličtina pro děti – tábory a kempy v ČR i zahraničí, celoroční kurzy, včetně kurzů s rod. mluvčími
Umíme zabezpečit vzdělávání přímo „na míru“ našich klientů od vypracování analýzy, samotných vzdělávacích aktivit, poradenskou činnost a následnou podporu. Naše kanceláře a učebny najdete v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou, ale samozřejmě jsme ochotni přijet a školit i přímo u Vás ve firmě. Spolupracujeme s úřady práce, na projektech „Vzdělávejte se“, „POVEZ“, ESF, ERASMUS+. Máme akreditaci MŠMT.
Proč si vybrat vzdělávání s námi?
Chceme, abyste byli úspěšní a spokojení! Pracujeme pečlivě, zodpovědně a vstřícně. Naším úkolem je předat znalosti, zkušenosti, ukázat cesty k cíli a motivovat.
Na spolupráci s Vámi se těší
Jitka Bartošová, ředitelka OKA

Rubriky: aktuality

Nabídka kurzů

Přihlášky

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Evropská dobrovolná služba

 • více info o EDS